Ara 10

Arsa Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta

1) HUKUKİ STATÜ

Arsa ve arazi arasındaki farka dikkat edin. Emlak Vergisi Kanunu’na göre “Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.” Bir arazinin, arsa olarak tanımlanabilmesi için belediye tarafından parsellenmiş olması gerekir. Arsa niteliği kazanmamış araziler imara açık olmadığı için, potansiyel değerinin realize olması uzun zaman alacaktır.

2) YER SEÇİMİ

Yatırım yapacağınız bölgenin sanayinin yayılma alanı içinde yer alması, daha hızlı prim yapmasını sağlar. Sanayi tesislerinin kurulması, bir bölgede nüfusun artmasına yol açar. Nüfusun artması yeni konut alanlarına talep doğurur. Bu da bölgedeki arsa fiyatlarında artış getirir. Hükümet tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında yasalaştırılan “Üretim Reformu Paketi”, kent içindeki sanayi siteleri ve fabrikaların kent dışına taşınmasını öngörüyor. Yeni yasa, İstanbul’daki sanayinin de taşınmasına yol açacak. İstanbul’daki sanayi nereye gidebilir, diye baktığımızda karşımıza öncelikli olarak Trakya çıkıyor…

Yeni konut projelerinin yapıldığı bölgelerdeki arsa fiyatları hızlı yükselir. İmar Kanunu’na göne belediyeler, yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir. Konut yapımına hazır arsa sayısının, bir önceki yıl verilen inşaat ruhsatından az olmamasına dikkat edilir. Belediyelerin konut alanı olarak ayıracağı bölgelerde arsa alımı, prim elde edilmesini hızlandırır.

Köprü, otoyol, hastane gibi büyük kamu projeleri de, bölgede nüfus yoğunluğunu artıracağı için arsa fiyatlarında artışa yol açar. Arsa alacağınız bölgenin, devletin yapmayı planladığı köprü, otoyol, hastane gibi altyapı projelerine yakın olup olmadığını araştırın.

Arsanın prime yol açan bir başka faktör de, turizmdir. Turizm destinasyonu olan bölgelerde nüfus yoğunluğu ve özel sektör yatırımları artacaktır. Turizm bölgeleri

, arsa alımı için iyi alternatiflerden biridir.

3) BELEDİYEDE ARAŞTIRMA

Almak istediğiniz arsayı, bağlı olduğu belediyenin imar müdürlüğünde araştırın. Su havzası koruma bölgesinde yer alıyor mu? Dere, göl gibi su havzalarının yakınlarında bulunan arsaların konut izni olmayabilir.

Yakınından veya yanından geçen yol geçiyor mu? Belediye tarafından projelendirilmiş yol varsa almayı planladığınız arsayı nasıl etkiliyor?

Ayrıca belediyede arsa üzerinde vergi borcu bulunmadığını kontrol etmenizde de yarar var.

4) TAPU AŞAMASI

Tapuda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, arsanın tek parsel veya hisseli olup olmadığıdır. Arsada çok sayıda hissedar bulunması, her türlü tasarrufta diğer paydaşların onayını aramayı gerekli kılacağı için sorun doğurur. Tapuda parsellere bölünerek ifrazatı yapılmış arsaları tercih edin. Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekir.

Tapuda satın alacağınız arsa gerçekten size gösterilen mi? Bundan emin olmak için kadastro haritası üzerinden kontrol edin.

Görüleceği gibi doğru arsa yatırımı ayrıntılı incelemeyi gerekli kılıyor. Arsa yatırımında spekülasyonlardan kaçınmak için işin uzmanından destek almak en doğrusu.

5) VADE

Arsa uzun vadeli yatırımdır. Altın gibi düşünün. Altın da kısa vadede çok kazandırmaz ama uzun vadede krizlere, çalkantılara en dayanıklı yatırım araçlarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir